Caféträff för singlar 21/2 kl 18-19.30

Kafé Station, Östra Rådhusg. 2 C. Vi knyter nya kontakter, informerar om aktiviteter.

Utan ledare. Facebook: Aktiva singlar i Umeå. Info: 073 – 576 92 49, ellinor@ellinorcarlander.se. Nya träffar: 21/3, 2/5 och 30/5 kl 18-19.30.