Change the game – pep talks for professionals

Nya grepp och perspektiv för att öka barns aktivitet. Change the game arrangerar utbildningsdagar för de som arbetar inom olika sektorer med att skapa förutsättningar för att barn ska bli mer fysiskt aktiva och därmed må bättre och prestera bättre. Ledande experter förmedlar värdefulla insikter och visar hur de kan användas i praktiken för aktiviteter och samverkan, med physical literacy som gemensam nämnare. Lokal: Vävenscenen

Ifjol deltog ca 230 personer, yrkesverksamma inom bl a skolan, idrotten, hälsovården, fritidsförvaltning och akademin. Intresset ökar för physical literacy och vi erbjuder i år ett större program i större lokaler så att fler kan deltaga och ge utrymme för fler praktiska övningar.
Varmt välkomna!

Priser, exkl moms:
Före 1/7: tor+fre 1695 kr, tor 595 kr, fre 1495kr
Från 1/7: tor+fre 2195 kr, tor 695 kr, fre 1995kr
Fika fm/em och lunch ingår på fredagen.

Program torsdag 13/9: kl 15.00–17.00, Väven i Umeå
14:45 Dörrarna öppnas

15.00 Introduktion Physical literacy

16.00 Design av aktiviteter för barn i förskolan baserade på physical literacy. Så kan vi göra i praktiken – Dr Dean Kriellaars (CAN)

Program fredag 14/9: kl 9.00–16.00, Väven i Umeå
08.30 Dörrarna öppnar

09.00 Inledning & vetenskapen bakom physical literacy. Dean Kriellaars (CAN) och Louise Davis, Peter Åström och Apostolos Theos– Umeå universitet

10.15 Fika, mingel & rörelse

10.45 Offentliga miljöer & anläggningar för ökad lust att röra på sig – Johan Faskunger

11.45 Lunch & rörelse

12.45 Introduktion Physical literacy– Dr Dean Kriellaars (CAN)

13.45 Physical literacy i praktiken – ett smakprov – Dr Dean Kriellaars (CAN) m fl

14.00 Fika & rörelse

14.30 Session A: Physical literacy berikade aktiviteter – för lektioner i idrott och hälsa. så kan vi göra i praktiken – Dr Dean Kriellaars (CAN) m fl
Session B: Physical literacy berikade aktiviteter – för raster, fritids och i andra ämnen, så kan vi göra i praktiken – Dr Dean Kriellaars (CAN) m fl
Session C: Samverkan för att skapa rörelserika samhällen (physical literacy communities) – representanter från Change the game

15.30 Nästa steg

Välkommen!