Dans och hälsa – en temadag

Välkommen till en temadag om dansens mervärde på Norrlandsoperan den 17 april som leds av Hugo Tham, kultur och hälsoutvecklare i Region Halland. Dagen kommer att innehålla anpassade dansaktiviteter för äldre och personer som lider av Parkinson, Hugo ger även en lunchföreläsning öppen för allmänheten.

Schema för dagen:
10.30-12.00 Anpassad dansaktivitet för äldre
13.00-14.00 Föreläsning med Hugod Tham
14.30-16.00 Dans för Parkinson

Gratis inträde, välkomna!