Dans som nöje och motion eller som social träffpunkt

Välkommen till ett ” Prova på ” tillfälle med Umeå socialdansförening.
Söndag 16 september. Öppen scen. Väven FIKA.

Vi lär ut grunderna i Bugg och Foxtrot. Därefter inbjuder vi till socialdans med förinspelad musik.
Prova på, Bugg och Foxtrot 14 – 15. Socialdans 15 – 17