flaggor-svenska-minoriteter_del_feature

Den nya minoritetslagstiftningen. Hur blir det nu?

Välkommen till en dag med fokus på den nya minoritetslagstiftningen. Lennart Rohdin informerar om den nya lagen och Hasse Alatalo, tornedalsk musiker, bjuder på visor och låtar från Tornedalen.
Dagen arrangeras av Föreningen Tornedalingar i Umeå, med bidrag från Umeå kommuns satsning Demokratiskjutsen. Målet är att sprida kunskap om den nya minoritetslagstiftningen med fokus på samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Program:
10.15 Tage Alalehto ordförande i Tornedalingar i Umeå, hälsar välkommen med en inledning och presentation av dagen.

10.30 Hur blir det nu? Med en förstärkt minoritetslagstiftning
Lennart Rohdin, sakkunnig i minoritetslagstiftning, har på uppdrag av regeringen analyserat och gett föreslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras. Han har stor erfarenhet i dessa frågor och kommer under dagen att ge oss en historisk tillbakablick samt en orientering i den nya lagen med fokus på samernas och tornedalingarnas historia och framtid.

12.00 -13.15 Lunch

13.15 Hasse Alatalo, tornedalsk musiker och journalist har inventerat och samlat ihop visor och låtar i Tornedalen. Dessa finns dokumenterade i boken ”Nurmen Lintu” (Ängens fågel ) flera av visorna finns inspelade och även tolkade av Hasse och gruppen Norrlåtar.

14.45 Summering och avslutning
Välkommen!