Det blå och det röda Umeå – lokalpolitik på 1900-talet

Rolf Hugoson som är lektor i statsvetenskap kom 2016 ut med boken Umeå stads historia 1950-2010. Han är också intresserad av Umeås äldre historia. I föreläsningen framhävs stadens över tid förändrade politiska färg. Men kan en verkligen säga att en stad antingen är röd eller blå eller grön?

Tid: 14 november klockan 18.30
Plats: Väven plan 4, Upplev multisal

När kung Gustav VI Adolf 1965 invigde det ännu ej färdigbyggda Umeå universitet var Umeå ännu en blå stad. Folkpartiet hade tillsammans med Högern majoritet i stadsfullmäktige, och Umeå var känt för sina konservativa militärer, Västerbottens regemente och K4 eller ”Umeås blå dragoner” – men med universitet kom mer radikala idéer till staden.
I bilden ser vi från vänster Gustav VI Adolf, drottning Sibylla och Lars-Gunnar Larsson
Bild: Stadsarkivet Umeå