Det resande demokratilabbet

I denna utställning kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. Här ges elever och unga vuxna en lekfull upplevelse samtidigt som din förmåga till självständig och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt ökar.
Plats: Väven, Fantastika, plan 4

”Jag är online nästan hela tiden”
I Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. Här ges elever och unga vuxna en lekfull upplevelse samtidigt som deras förmåga till självständig och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt ökar. Genom workshops på plats i utställningen möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum som ska ge ungdomarna insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll.
Utställningen blir en språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan; Propaganda och bilders makt. Tillsammans med Kungliga biblioteket/Digitalt först och MSB skapas även ett föreläsnings- och seminarieprogram tillgängligt för alla visande bibliotek.
Det resande demokratilabbet är utvecklad av och för ungdomar. Utställningen riktar sig främst till högstadiet och gymnasiet men är en viktig och lärorik upplevelse för alla.
Projektet möjliggörs genom finansiering av Postkodstiftelsen.
Utställningen är en del av c/o Väven – Demokratin beror på oss! För mer information – se www.vaven.se

Lokal: Väven, Fantastika, plan 4
Tid: 9 november – 9 december (öppettider: mån-tor kl 9-20, fre kl 9-18, lör kl 10-16, sön kl 12-16)