Dialogfrukost för företagare och intresserade

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstepersoner, politiker och externa gäster

Dagens gäster/teman:
– Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv, går igenom resultatet av årets enkätundersökning och vi diskuterar hur företagsklimatet i Bjurholm kan bli ännu bättre.
– Monica Jonsson, flyktingsamordnare, informerar om kommunens ”Integrationsriktlinjer.”

Välkommen företagare, politiker, tjänstepersoner och du med åsikter i frågan!

Vi håller till i kommunhusets sessionssal.