Digitalhjälpen!

Välkommen in och få hjälp med dina digitala bekymmer!

Som ett led i projektet Stärkta bibliotek hjälper bibliotekarierna Jenny och Maria dig med:

att använda bibliotekets hemsida för att reservera eller låna om böcker
att läsa e-böcker på surfplatta, dator eller mobil
att ladda ner appar
att hitta blanketter och information på kommunens hemsida
att skaffa mobilt bank-id och swish
att registrera en e-post
att använda Facebook, Instagram och andra sociala medier
Vi vänder oss särskilt till dig som är osäker på den digitala tekniken och vill lära dig något nytt.

Välkommen!