DiOn – Digitala vårdmöten med dietist – en framtidsvision eller en nödvändighet?

DiOn – Digitala vårdmöten med dietist – en framtidsvision eller en nödvändighet?

Ta del av information från projektet DiOn. Hur påverkas mötet mellan dietist och patient när mötet sker på distans via videosamtal? Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Kostbehandling hos dietist är kostnadseffektiv behandling för bland annat övervikt, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Tillgången på dietister är dock begränsad, vilket kan medföra långa väntetider, utebliven kostbehandling eller långa resor för behandling.

Med ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi kan vård ges på distans vilket skulle kunna förbättra tillgängligheten samt öka effektiviteten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Karin Danielsson, universitetslektor i informatik samt föreståndare för Humlab, Umeå universitet, Sarah Persson, doktorand i kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet