Disco i Obbolas temperarade utomhusbad

Gratis mot uppvisande av händer på lovet kortet

Vi kommer att ha tre Discon på/i utomhusbadet i Obbola .
men bra musik, lekar och tävlingar
Detta gäller för årskurs 5-9
Datum:17/6, 15/7, 12/8
Tid: 18.00-22.00