Dramalek på Holmsunds bibliotek

Dramalek på Holmsunds bibliotek

Välkommen till dramalek med Kulturskolans pedagoger! Barnen får lyssna till en barnbok och sedan klä ut sig utifrån karaktärerna i boken.

Barnen får använda sin fantasi och är delaktiga i hur berättelsen ska framställas. En aktivitet där barnen får möjlighet att ta plats och göra sin röst hörd i dramalekens form!

Det är gratis att vara med, men du behöver anmäla dig i förväg till Holmsunds bibliotek: holmsundsbiblioteket@umea.se

Måndag 19 juni i Programrummet, Holmsunds bibliotek

Kl. 14.00-14.50 för barn 5-6 år.
Kl. 16.00-17.00 för barn 7-10 år.