Emma Virke: Bilderbokskonst

Ordcafé, Bokcafé Pilgatan

Personligt om att skapa och formge barnböcker. Augustnominerad och mottagare av Snöbollen och Elsa Beskow-priset.