Erik Sjödin / Våra vänner pollinatörerna

Erik Sjödin är en av de konstnärer som medverkar i Bildmuseets utställning Ekologins visionärer.
I konstnären Erik Sjödins workshop bjuds besökarna in till Bildmuseets bildverkstad för att bygga bostäder åt våra pollinatörer, av vass, näver, hampa och andra naturmaterial. Under lördagen leds workshoppen av konstnären själv, och under söndagen av Bildmuseets konstpedagoger.

Erik Sjödin / Våra vänner pollinatörerna
Workshop lördag och söndag 16–17 juni
Drop-in 12:00-16:00, Bildmuseets bildverkstad

Erik Sjödin är en av de konstnärer som medverkar i utställningen Ekologins visionärer. Hans konst utgår ofta från vetenskaplig forskning och behandlar förhållandet mellan natur, människan och andra varelser. Genom sin konst vill han väcka filosofiska frågor om hur vi lever idag och hur vi kommer att leva i framtiden men också ge förslag till lösningar på olika problem i världen.

För att blommor och växter ska fortsätta växa på jorden måste de befruktas. Det är en uppgift som sköts av så kallade pollinatörer, som till exempel humlor, honungsbin och vilda bin. Ofta lyfts honungsbiet fram som den viktiga pollinatören, men ny forskning visar att vilda bin är ännu effektivare och lämpade för uppgiften. Tyvärr är många arter av vilda pollinatörer på väg att försvinna helt, bland annat på grund av brist på boställen.

Kom med och bidra till att förbättra av de vilda pollinatörernas situation genom att konstruera boplatser åt dem! I Erik Sjödins workshop Våra vänner pollinatörerna bjuds Bildmuseets besökare in att bygga bostäder åt pollinatörerna, av vass, näver, hampa och andra naturmaterial. Under lördagen leds workshoppen av konstnären själv, och under söndagen av Bildmuseets konstpedagoger.