Esprit Yamak – Träna med en av ADD/Parkourens grundare!

A TO WHEREVER är stolta över att anordna det första Esprit Yamak-eventet i Skandinavien, i vår hemstad Umeå! Workshops under eventet kommer ledas av Laurent Piemontesi, en av grundarna till både l’Art Du Déplacement (ADD) och den legendariska gruppen Yamakasi.

Eventet är öppet för alla som är intresserade av att träna och uppleva Art du deplacement och rörelse i dess originella anda.

Utövandet av l’Art Du Déplacement föddes i Paris förorter under sent 80-tal, av en grupp ungdomar med starka vänskaps- och familjeband. Till en början lekte de tillsammans, och testade därigenom sin styrka och rörlighet.

De kallade sig Yamakasi, som i Lingala dialekt betyder ”stark ande”, ”stark kropp”, ”stark person”. I en anda av delning och ömsesidig uppmuntran att växa starkare och gå längre än sina gränser, utvecklade de ett rigoröst träningssystem av övningar och tekniker för att förbereda sig för högre nivåer av fysisk och mental förmåga.

Sedan 1980-talet har disciplinen spridit sig över hela världen (även som parkour). ADD har vidareutvecklas av fyra av dem – Chau Belle, Williams Belle, Yann Hnautra och Laurent Piemontesi – som fortsatte att öva och sprida en kultur som bygger på att dela kunskaper, förbättra sitt välbefinnande genom mental och fysisk ansträngning, liksom värderingar som respekt, välvilja, motståndskraft och mod.

”Dess två nyckelord är Art [konst] och Movement [rörelse]. Genom konst utvecklar vi våra inre egenskaper, det osynliga. Med rörelse utforskar vi och upptäcker världen och människorna; Vi utövar förflyttning, vilket är bra för fysisk kondition, vår kropp, det synliga.”
– Laurent Piemontesi

Evenemanget kommer att äga rum i Umeå den 15 och 16 september med 4 till 5 timmars träning varje dag. Schema kommer att meddelas senare.

BILJETTERNA ÄR SLÄPPTA NU!
Begränsat antal platser.
Minsta åldern är 15 år.

NOTERA:
– Detta är en online-biljett (du får inget levererat).
– Under 18? Vänligen ange namn och kontaktinformation till en förälder/vårdnadshavare i avsnittet ”Notes” i formuläret.
– Vi kommer att fota och filma eventet.
______

In English:
A TO WHEREVER is pleased to host the first Esprit Yamak in Scandinavia! The workshop will be led by Laurent Piemontesi, one of the founders of l’Art Du Déplacement (ADD) and of the original Yamakasi group.

The Esprit Yamak workshop is open to all those interested in experiencing Art du deplacement and movement in an original spirit.

The practice of l’Art Du Déplacement (ADD) was born in the suburbs of Paris in the late 1980s amongst a group of young people joined by friendship and family ties. At first they played together testing their strength and agility.

They called themselves Yamakasi, which, in Lingala dialect, means ‘strong spirit’, ‘strong body’, ‘strong person’. In a spirit of sharing and mutual encouragement to grow stronger and go further beyond their limits, they developed a rigorous training system of exercises and techniques to prepare themselves for higher levels of physical and mental mastery.

Since the 1980s the practice has spread worldwide (also as parkour) and ADD has been further developed by four of them – Chau Belle, Williams Belle, Yann Hnautra and Laurent Piemontesi – who kept on practising it and spreading a culture of sharing, improving well-being through mental and physical effort, as well as values such as respect, good will, resilience and courage.

“It’s two key words are Art and Movement. Through Art we develop our inner qualities, the invisible. With Movement we explore and discover the world and people; we practise displacement, which is good for physical fitness, our body, the visible.”
– Laurent Piemontesi

The event will take place in Umeå the 15th & 16th of September with 4 to 5 hours of training each day. Schedule will be announced further on.

TICKETS ARE OUT NOW!
Limited spots available.
Minimum age is 15 years.

NOTE:
– This is an online ticket (you will not get anything delivered).
– Under 18? Please put the name & contact information to a parent/guardian in the ”notes” section of the form.
– We will take pictures and film the event.