Få stöd att lösa dina it-frågor!

Få stöd att lösa dina it-frågor!

Digitaliseringshandledare finns på plats för att svara på dina frågor och vägleda dig att bli mer digital. Anmälan eller drop-in i mån av tid. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Digitaliseringshandledare från Din kommunala hemtjänst ger dig möjlighet, att med deras hjälp, utvecklas i den digitala världen. De möter dig i dina frågor om it och visar på praktiska lösningar så att du vågar använda ny teknik och digitala tjänster. Med fördel kan du ta med egen dator, surfplatta eller mobiltelefon. Under hösten finns de på plats varannan onsdag.