Fackbokscirkel

Fackbokscirkel

Vi läser facklitteratur ur skilda ämnen med inriktning på samhällsfrågor och träffas för samtal kring vår läsning över en fika.

Deltagandet i fackbokscirkeln är gratis och du lånar boken på Holmsunds bibliotek. Du deltar när du kan och vill, men du behöver anmäla dig i förväg för varje tillfälle.

Fackbokscirkeln leds av bibliotekarie Ulrica Nuottaniemi och arrangeras av Holmsundsbiblioteket i samarbete med ABF.

För frågor eller anmälan, hör av dig till: holmsundsbiblioteket@umea.se eller tel. 090-163586.

Vårens träffar
Torsdag 26 januari kl. 18.30: Våra dagars ljus av Judy Batalion.

Torsdag 23 februari kl. 18.30: Skogslandet av Lisa Röstlund.

Torsdag 30 mars kl. 18.30: Girig-Sverige av Andreas Cervenka

Torsdag 27 april kl. 18.30: Tänk om av Roland Paulsen