Fåglar på och kring Grubbe

Fåglar på och kring Grubbe

Christer Olsson berättar om fåglar i vårt närområde och visar bilder.

Christer Olsson tillhör de främsta ornitologerna i Sverige och är författare till ”Fåglar i Umeå” och ”Västerbottens fåglar”.

Christer Olsson började sin fågelskådarbana i Umeå Fältbiologer 1969. Sedan 1999 jobbar han i sin enskilda firma Fågelperspektiv. Han sysslar med fågelinventeringar över hela landet, fågelguidning, håller föredrag och är exkursionsledare både i Sverige och utomlands.

Föreläsningen är gratis men antalet platser är begränsat. Boka din plats genom att kontakta Grubbebiblioteket på grubbebiblioteket@umea.se eller 090-16 33 89.