Faktaförnekelse & Alternativa fakta

Hur bemöter vi okunskap med statistik och fakta?

Fores, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, bjuder in till en diskussionskväll om faktaresistens, alternativa fakta och hur vi med kunskap kan möta okunskap. Seminariet är även en lansering för den tredje utgåvan av faktaboken ”Migrationsinfo för alla” som Fores ger ut tillsammans med Vuxenskolan.

TID: 18.00–19.30
DATUM: 21 maj 2018
PLATS: Öppna Foajén, Väven, Umeå

MEDVERKANDE:
• Christer Nordlund, Professor i Idéhistoria, Umeå Universitet
• Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet och lektor i genusvetenskap, Umeå universitet
• Oskar Adenfelt, ass. programchef för Migrations och integrationsprogrammet

Moderator är Anders Öhberg, Studieförbundet Vuxenskolan

VÄLKOMNA!