Färg & form i arkiven

Färg & form i arkiven

Välkommen till Umeå stadsbibliotek, Öppen vägg, plan 2 och utställningen Färg & form i arkiven. Den visas perioden 11 november till 10 december.

I utställningen visas exempel ur några av Umeås arkiv, som innehåller allt från lantmannaskolans trädgårdsutbildning och stadens förändring till konst, textildesign och fotografi.

Medverkande arkiv är Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå stadsarkiv, Umeå universitetsbiblioteks arkiv & specialsamlingar och Västerbottens museum.

Bild: Målning av eleven Georg Scherman ur Maja Beskows arkiv Folkrörelsearkivet i Västerbotten.