Finlands självständighetsdag

Välkommen att fira Finlands självständighetsdag med oss på Väven.
Vi finns i Kommunhörnan och i programrum VÄX på plan 3.

Aino Dahl och Riitta Päivärintta Stenvall
Finskt förvaltningsområde