Finlands Självständighetsdag

Vi firar Finlands självständighetsdag 6 dec 2018

Vi firar Finlands självständighetsdag 6 dec med ett cafe i Vuxenskolans lokaler
på Nybruksgatan
Lite prat, lite bilder, lotteri, lite musik och sång mm
Fika kostar 50:-inkl en gratislott. Barn och ungdom ej fyllda 16 år gratis
Mera info lämnar Rune G Åkerlund 0703120819