Finska möten – samvaro på finska

Kom in är en mötesplats som har öppet måndag-fredag mellan klockan 10-15. I dag mellan klockan 13-15 är det finska möten – samvaro på finska, då möjlighet ges till att träffa andra finsktalande. I kaféet kan fredagsvåfflan köpas mellan klockan 10-14. Varmt välkommen!