Fiske och vattenvård i Umeå och Västerbotten

I Kommunhörnan kommer Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun att göra en djupdykning i fiskefrågor och vattenvård i kommunen och länet. Vad gäller för fiske, vad är vattenvård och varför behövs det? Lär dig mer om hotade fisk- och djurarter i våra vattendrag, hur de är beroende av varandra och vilken roll människan har i att bevara och återställa arternas levnadsmiljöer efter att timmerflottningen avvecklats.

För den fiskeintresserade – nyinvigd eller redan frälst – kommer Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten att informera om fiskefrågor.
Utställningen pågår mellan 22/2-1/3
Plats: Kommunhörnan i Väven, vid entrén Storgatan, plan 3
Den 25/2 är Oskar Östlin fiskerikonsulent på plats och informerar.