Flerspråkig sagostund- Modersmålsveckan

Flerspråkiga sagostunder för alla barn oavsett modersmål.

Under modersmålsveckan bjuder modermålslärare på Kompetenscentrum för flerspråkighet och Holmsunds bibliotek på flerspråkig saga där vi läser parallellt på kirundi och svenska.