Flerspråkig sagostund på Holmsunds bibliotek

Välkommen till en sagostund för alla barn oavsett modersmål.

Flerspråkiga sagostunder är ett samarbete med modermålslärare på Kompetenscentrum för flerspråkighet och Holmsunds bibliotek och tillsammans läser vi sagor parallellt på thai och svenska.