Flerspråkiga sagostunder

Vi läser sagor på svenska, umesamiska och thai.
Välkommen till flerspråkiga sagostunder på biblioteket i Holmsund i samarbete med Kompetenscentrum för flerspråkighet. Sagorna läses parallellt på svenska och är för alla barn oavsett modersmål.

Onsdag 6 november kl. 09.30: Svenska och umesamiska.
Onsdag 4 december kl. 09.30: Svenska och thai.