Folknykterhetens vecka 7-13 maj

Gå in på VLN.se för att ta del av de aktiviteter som planeras av de olika Nykterhetsorganisationerna i Västerbotten. Alla varmt välkomna på de olika arrangemangen!
http://vln.se/Paa-gaang.htm