Folkskollärarens bekännelse – Eva Brita Järnefors

Ordcafé, Bokcafé Pilgatan

Eva Britas morfar var folksskollärare och bönpräst i Bullmark. I sökandet efter en familjehemlighet återfinns en rättsprocess om sexuella övergrepp på barn.