Föredrag av Lars-Gunnar Winsa

Lars-Gunnar Winsa har skrivit om sin barndom i boken Intill 3e och 4e led .

Tornedalingar i Umeå har bjuder in till föredrag och samtal med Lars-Gunnar Winsa.
Hans intresseområde kommer att röra sig kring den polariserade politiken i
hemkommunen ( Tärendö ) under 30- till 60-talen samt hur den
påverkade livet i hans familj. Han kommer också att ta upp tankar om
trosutövningen i hembyn. Han gillar att föredra i dialogform med
åhörarna och ser fram emot att få många frågor.
Välkomna