Föredrag och bildvisning om K 4:s historia

Per-Axel Staflund berättar och visar bilder från en svunnen epok; om K 4:s historia 1901–80 och om livet bakom grindarna. Plats: Utställningen I 20 & K 4: Perspektiv på regementsstaden.