Föredrag om fádnu -ett samiskt blåsintstrument med Øistein  Hanssen

Föredrag om fádnu -ett samiskt blåsintstrument med Øistein Hanssen

Fádnu är det samiska musikinstrumentet som de flesta har glömt. Det är ett blåsinstrument som tidigare beskrivits som ”en samisk obo”. Fádnu kan endast kan spelas om sommaren men Öistein visar på andra instrument som har en liknande klang för att illustrera tonerna från fádnu. Via en film visar han hur lätt de kan göras och hur man spelar.