Föredrag på Ersboda Folkets Hus: Hemmets kvinna – Om organiseringen av jordens största yrkesgrupp

Karin Holmgren, 1:a arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten berättar om husmodersrörelsen under 1920-50-talet.