Föreläsning -Alf Arvidsson

Välkomna till en musikhistorisk föreläsning om Holmsunds musikliv på Holmsunds bibliotek.

Alf Arvidsson är professor i etnologi på Umeå universitet. Avhandlingen ´Sågarnas sång. Folkligt musicerande i sågverks-samhället Holmsund 1850-1980´ och även hans bok ´Musik, ritual och plats´ berör lokal musikhistoria. På Holmsunds bibliotek berättar Alf Arvidsson mer om Holmsunds rika musikhistoria och vi kommer få lyssna på några exempel.