Föreläsning Att arbeta eller leva nära någon med beroende

Ann-Charlotte Johansson, anhörig- och beroendeterapeut hos FBE Konsult i Umeå föreläser om beroende – ett sjukdomstillstånd som påverkar omgivningen.

Hur ser jag som arbetskamrat/chef eller anhörig på beroende?
Hur påverkas man som arbetskamrat och anhörig?
Vanliga symtom/konsekvenser som arbetskamrater/anhöriga erfar.
Hur kan man som chef/arbetskamrat och/eller anhörig vara ett stöd och samtidigt värna om eget välmående?
Vad/hur kan jag som chef/arbetskamrat och/eller anhörig få stöd?