Föreläsning av Kristina Sehlin MacNeil

Extraktivt våld på urfolks marker, Kristina Sehlin MacNeil, Postdoktor vid Centrum för samisk forskning (Cesam) – Vaartoe, Umeå universitet föreläser.

I anslutning till Bildmuseets utställning Amar Kanwar / The Sovereign Forest. Språk: svenska.