Föreläsning Demensjukdomar och läkemedelsanvändning

Demensföreningen i Umeå bjuder in till föreläsning Alzheimerdagen den 21 sept kl 14:00-15:30.

Välkomna till Café Station!

Hugo Lövheim, forskare Geriatrik, tar upp Demenssjukdomar och rationell läkemedelsanvändning.