Är en bättre folkhälsa värd sitt pris?

Är det från ett folkhälsoperspektiv, motiverat att öka bemanningen ute på olika arbetsplatser?
I ett pågående projekt undersöks om det är kostnadseffektivt att utöka bemanningen inom hemtjänsten.

Det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Ungdomsarbetslöshet tycks rentav ha en bestående effekt på individers hälsa. Arbetslösheten har senaste decennierna mer än dubblats och samtidigt har även hälsoläget bland de yrkesverksamma försämrats med fler sjukskrivna och med fler fall av konstaterad utbrändhet.

Föreläsare är Fredrik Norström, docent i epidemiologi och biostatistik vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Lokal: Folkuniversitetets Aula, Nygatan 43
Dag: Tisdag 25 Oktober
Tid: 18.30 – 19.30

Fritt inträde och ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.