Föreläsning: Fysisk träning vid demenssjukdom

Demensföreningen i Umeå bjuder in anhöriga, personal inom vården och övriga intresserade till
Café Station
Torsdag 26 maj kl. 13-15

Håkan Littbrand
Forskarassistent vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Fysioterapi, Geriatrik
Föreläser om Fysisk träning vid demenssjukdom