Föreläsning om Vacker Matematik på Bokcafé Pilgatan

Kan ett matematiskt bevis vara vackert?
– Manya Sundström, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet berättar om skönhet i matematik.