Föreläsning: Vad är den kreativa processen?

I denna föreläsning undersöker vi kreativitet ur ett perspektiv från den dramatiska traditionen.

Hur uppstår kreativitet, hur tar den sig form? Hur ser den kreativa processen ut? När sker den? Är vi medvetna om när processen är aktiv? Kan vi backa och peka på när kreativa beslut är tagna? Finns det ett språk för att uttrycka sig i processen? Dessa är frågor som berörs, synas och utvecklas i denna föreläsning.

Föreläsare:
Per Zetterfalk. Fil. Dr. och regissör som disputerade i konstnärlig gestaltning med inriktning regi på Dramatiska Institutet och utbildar kreatörer för online video. Hans doktorsavhandling heter ”Inter esse. Det skapande subjektet, Norén och Reality”.

Varmt välkomna till Folkuniversitetets anrika aula på Nygatan 43 i Umeå.
Ingen föranmälan krävs.