Gammaldans-nöje-motion

Kom och dansa vals, schottis, hambo mm. i Umeå FH
måndagar kl.18-20 från 8/1-påsk!
Sten-Åke spelar.
grundkunskap i gammaldans krävs.
Välkommen.