Gammeldans på Sundlingska gården

Gammeldans med utlärning.

Utlärning av en gammeldans varje kväll mellan 19.00 och 20.00. 20.00 till 22.00 allmän gammeldans Musik till Spelmanslag/gillen från Västerbotten.