GoforEti, stadsloppet som ger hjälp!

GoforEti är ett stadslopp lördag den 22 september med start kl. 11.00 vid Skeppsbron.
Som vuxen kan du springa 5 km, springa/gå 3 km, barn 1km alternativt 500 m. Anmälningsavgifterna går oavkortat till hjälp för nödlidande i Etiopien.

Det är nu tredje året i rad som GoforEti anordnas. Ändamålet är att samla in pengar till nödlidande i Etiopien. Anmälningsavgifterna går oavkortat till dettaGarant för insamlingen står Pingstkyrkan i Umeå som sedan många år har ett samarbete med Mulu Wongel Believers Church i Addis Abeba som är vår partner på plats.

Som vuxen kan du springa 5 km, springa/gå 3 km, barn 1km alternativt 500 m. Alla får vara meDet är nu redje året i rad som GoforEti anordnas. Ändamålet är att samla in pengar till nödlidande i Etiopien. Anmälningsavgifterna går oavkortat till detta och mål är vid Skeppsbron/Hamnmagasinet.
Sekretariatet öppnar kl 10.00 för anmälan och utdelning av nummerlappar och första start kl 11.00 (5 km).

En mängd priser, skänkta av ett antal sponsorer, utlottas på startnummer. Gratis hoppborg för barnen och underhållning av trubadurer etc.
Anmälningsavgift för vuxna är 200 kr och för barn 50 kr.
För mer info samt anmälan gå in på