Golbang – modern och gränslös världsmusik

Golbang är ett världsmusikband med ett helt eget sound. Bandnamnet betyder näktergalens sång på persiska och de åtta medlemmarna har bland annat rötter i persiska, balochiska, kurdiska, afghanska och svenska.

En väsentlig del i vad som skapar Golbangs magi är just de distinkta ljuden av olika kulturer som lyser igenom i alla deras låtar – och deras förmåga att improvisera.

Bandet grundades år 1994. Efter år 2000 förnyades bandmedlemmarna med professionella och studerade folkmusiker från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Redan då började man experimentera med att kombinera skandinaviska folkmelodier med afrikanska rytmer och influenser från Mellanöstern.

Idag är Golbang ett av Skandinaviens mest populära världsmusikband med fyra skivor i bagaget. De har uppträtt på de flesta stora musikscener i Skandinavien och även på många scener runt om i världen. Bandet har fått mycket positiv uppmärksamhet i media.

Golbang är på många sätt en reflektion av de åtta deltagarna i gruppen, och varje låt kan utföras på åtminstone åtta olika sätt. Mångfalden av rytmer som bandet använder sig av kan utvecklas till helt nya former, beroende på vem som lyssnar och tolkar.

Försäljning av bandets senaste cd MORID

Gratisbiljetter hämtas i Vävens kulturreception.
OBS! Åldersgräns 13+ på parkettgolvet. Barn under 13 år måste vara på balkongen, i sällskap av vuxen.

In English:
Golbang belongs to the small elite group of high-class bands that elevate the world music genre. When the distinct sounds of the various cultures shine through, as they do in Golbang’s music, it’s nothing less than magic. An important part of Golbang’s music is improvised, which very much contributes to their unique sound.
Another equally important part is the variety of rhythms that can, and should, evolve into completely new forms, as the charasteristics depend on who is the interpreter at every given moment. Golbang is in many ways a reflexion of the eight virtuoso participants of the group, and every song can be performed in at least eight different ways.

Get your free tickets at the reception desk in Väven.
Please note: Children under 13 years of age are not allowed on the ground floor. They must be on the balcony, accompanied by an adult.

Arrangemanget är del av Väven Panorama.