Grada Kilomba / A World of Illusions

Genom antik mytologi och kolonial historia talar Grada Kilombas videotrilogi Illusions [Illusioner] om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid. Med text, performance och filminstallation gestaltar Grada Kilomba frågor om identitet, medborgarskap och gemenskap.

I Grada Kilombas filmtrilogi ”Illusions” [Illusioner] möter vi de välkända berättelserna om Narcissus och Echo, Oidipus och Antigone, men i omarbetade versioner framförda av mimskådespelare. Genom antik mytologi och kolonial historia talar verket om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid.

Precisionen i det konstnärliga uttrycket och ett angeläget budskap rotat i egna erfarenheter gör Grada Kilomba till en av de mest intressanta konstnärerna just nu. Bildmuseet är stolta över att presentera hennes första separatutställning i Skandinavien. Den tredje delen av ”Illusions” har producerats av och för Bildmuseet i samarbete med Maxim Gorki-teatern i Berlin.

Grada Kilombas (f. 1968, Portugal) konst har visats runt om i världen, bland annat på São Paulo-biennalen (2016) och på Berlinbiennalen (2018) där hon var en av de mest uppmärksammade konstnärerna. Kilombas bok Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism [Plantageminnen: Berättelser om vardagsrasism] (2008) har tryckts i 5 upplagor.

Tack till Goethe-Institut Schweden och Calouste Gulbenkian Foundation.