Gratis bad och träning för 75+ på Navet

Under hela 2018 har den som är 75 år eller äldre möjlighet att träna gratis på Navet. Erbjudandet är en del av Umeå kommuns satsning på ökad fysisk aktivitet hos äldre.

Genom att träna behåller och förbättrar vi balans, styrka och kondition vilket minskar risken för fall. Dessutom får vi en stark kropp som ger bättre möjligheter att klara vardagen vilket höjer vår livskvalitet.

Alla som är 75 år eller äldre har möjlighet att skaffa ett gratis Navetkort som gäller bad och vattenträning på Navet. Kortet gäller under alla öppettider under hela 2018. All träning går att anpassa efter förmåga. Läs om Navets utbud av vattenträning på www.navet.umea.se.

Att erbjuda seniorer ett brett utbud på träningsaktiviteter är en del av Umeå kommuns satsning på att öka den fysiska aktiviteten hos personer som är 75 år och äldre.