Gratis bad och träning för 75+ på Sävar simhall

Under hela 2018 har den som är 75 år eller äldre möjlighet att träna gratis på Sävar simhall. Erbjudandet är en del av Umeå kommuns satsning på ökad fysisk aktivitet hos äldre.

Genom att träna behåller och förbättrar vi balans, styrka och kondition vilket minskar risken för fall. Dessutom får vi en stark kropp som ger bättre möjligheter att klara vardagen vilket höjer vår livskvalitet.

Alla som är 75 år eller äldre har möjlighet att skaffa ett gratis guldkort som gäller bad, gym och gruppträning på Sävar simhall. Kortet gäller alla öppettider under hela 2018. All träning går att anpassa efter förmåga. Läs om Sävar simhalls träningsutbud på www.savarsimhall.se.

Att erbjuda seniorer ett brett utbud på träningsaktiviteter är en del av Umeå kommuns satsning på att öka den fysiska aktiviteten hos personer som är 75 år och äldre.