Gratis bad på Umelagun

I år kan alla barn och ungdomar i förskoleklass till 9:an bada gratis på Umelagun. Detta gäller mot uppvisande av ”Händer på lovet”-kortet under perioderna 17 juni-2 juli och 31 juli-20 augusti.