Gratis workshop i skapande dans (13+ år)

Bli kreativ med oss! Kom och njut en workshop med övningar med moderndans som bas.

Under skapande dans tillfällen forskar vi hur man kan genom bara rörelse få en historia eller en känsla till liv. Fokus kommer att ligga på improvisationsövningar och ledaren kommer att hjälpa till deltagare att kunna skapa egna kombinationer kopplat till olika teman. Under dessa klasser är närvaro och uttryck viktigare än teknik och alla från absolut nybörjare till avancerad nivå är varmt välkomna att delta.